Du entreprenör har nu tillfälle att visa upp er verksamhet för fastighetsägare i Ljusdals kommun.

En personlig inbjudan har gått ut till ca 600 fastighetsägare med enskilt avlopp.

Mässan är ett tillfälle för kommunen, fastighetsägare och entreprenörer att samverka kring när det gäller enskilda avlopp. Under mässan kommer det finnas möjlighet att informera och visa upp avloppsteknik både inom- och utomhus. Vid frågor kontakta Miljöenheten 0651-181 40 eller miljo@ljusdal.se

Fredag 5 april
Plats: Lörstrands bygdegård
Mässan är öppen kl 13.00 – 18.00

Program för dagen

  • kl 10.00 – 12.00 Möjlighet att ställa iordning utställningen
  • 12.00 – 13.00 Informations- och diskussionspass mellan miljöenheten och entreprenörer
  • kl 13.00 Invigning med samhällsnämndensordförande Iréne Jonsson som inviger
  • kl 14.30 Miljöenheten informerar fastighetsägare
  • kl 16.30 Miljöenheten informerar fastighetsägare
  • kl 18.00 Mässan stänger

 

Anmälan görs till NärLjus senast den 29 mars på info@narljus.se eller 0651-188 00