Har du förfrågningar utanför Sveriges gränser och är på väg att växa utomlands?

Funderar du över avtal med leverantörer i andra länder?

Exportdagen 2018 på NärLjus kommer att ge svar på följande frågeställningar:
– Hur förbereder du ditt företag på hemmaplan?
– Vilka finansieringsmöjligheter finns?
– Hur får du koll på exporttekniska frågor?
– Hur gör du för att minimera dina risker vid exportaffärer?
– Vem och vilka kan stötta mitt företag i min exportsatsning?
– Hur hittar du samarbetspartner på nya marknader?
 
På plats finns Regionala exportsamverkan i Gävleborg med representanter från Mellansvenska Handelskammaren, Business Sweden och Exportkreditnämnden
 
Agenda för dagen
  • kl 11 Information från aktörerna
  • kl 12 Buffelunch
  • kl 13 Möjlighet att boka enskilda möten med aktörerna på plats
 Välkommen