Fiskodling blir den första investeringen i hållbar livsmedelsproduktion på industriområdet Bränta i Ljusdal. Det ger bygden 20-30 nya jobb med möjlighet till många fler på sikt.

Kommunstyrelsen i Ljusdal har skrivit markanvisningsavtal om ett sex hektar stort område med Cibum AB (under bildande), ett systerbolag till Blå Eken AB, som bland annat har lägenhetshotell i Vemdalsskalet.

Första etappen av investeringen är en cirkulär fiskodling (landbaserad så kallad RAS-odling) på 2 000 ton (regnbåge) om året, vilket beräknas sysselsätta cirka 20-30 personer på heltid. Produktionen beräknas starta vid årsskiftet 2018-2019.

– Därefter planeras ytterligare en utbyggnad i flera etapper vilket innebär att det på sikt beräknas bli hundratals anställda. Förhoppningen är också att en vidareförädling av fisk ska ske i Ljusdal, säger Martin Steen, vd för Blå Eken och Cibum.

Ljusdals kommun och dess näringspolitiska stiftelse NärLjus har i några år arbetat för att på Bränta i Ljusdal etablera ett centrum för utveckling av cirkulär och miljövänlig livsmedelsproduktion med fokus på grönsaker och fisk.

– Vi har studerat ett flertal kommuner och sett att Ljusdal har mycket goda förutsättningar och en hög konkurrenskraft för denna typ av anläggningar. Här finns drivkraften och andra viktiga faktorer som mark, vatten, energi och arbetskraft till konkurrenskraftiga villkor. Detta gör det möjligt att långsiktigt etablera ett helt kluster av olika odlare i Ljusdal, säger Malcolm Sjödahl, ansvarig för affärsutveckling på konsultföretaget Ramböll som är kommunens samarbetspartner i utvecklingen av en hållbar livsmedelsförsörjning i Ljusdal.

Från kommunens sida är glädjen stor över att flera års arbete nu har gett ett synligt resultat.

– Vi hoppas att den investering som nu är på gång följs av fler. Det finns mer mark och resurser. Så pågående kontakter med tänkbara odlare kommer att intensifieras och vidareutvecklas. Kommunen ser mycket positivt på att kunna medverka till en hållbar utveckling som ligger i tiden samtidigt som nya arbetstillfällen kan skapas. Dessutom ligger detta helt i linje med den livsmedelsstrategi som riksdagen antog i fjol, säger Lasse Molin (M), kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal.

Kontaktpersoner:
Stefan Wennerstrand
VD, Närljus
Tel: 070-245 46 97
E-post: stefan.wennerstrand@narljus.se

Martin Steen
VD, Cibum AB
Tel: 073-262 54 56
E-post: martin@blaeken.se

Malcolm Sjödahl
Affärsutvecklingsansvarig, Ramböll
Tel: 072-700 19 56
E-post: malcolm.sjodahl@ramboll.com