Det rådande läget med pandemin covid-19, coronaviruset, slår mot vårt samhälle och många av våra företag drabbas hårt.  Vi ser över åtgärder för att stötta våra lokala företag och nu kan du som driver företag i Ljusdals kommun ta del av förstärkt företagsrådgivning.

Nu förstärker vi företagsrådgivningen

Vi på NärLjus förstärker företagsrådgivningen och erbjuder dig som företagare ett bollplank i kristider. Nu har du möjlighet till rådgivning i frågor som gäller bland annat:

  • Affärsutveckling
  • Likviditetsplanering
  • Ekonomisk rådgivning så som arbetsgivaravgifter och amorteringsfrihet
  • Frågor om uppskov och reducerad lokalhyra
  • Skatterådgivning
  • Tillfälliga lån
  • Digitala tjänster
  • Tolkning av olika nya åtgärder och akuta frågor i allmänhet

Från och med vecka 22 har du möjlighet att boka tid, två timmar kostnadsfritt, med någon av följande rådgivare:

  • Ludvig & Co – Daniel Tjärnström
  • Midama – Lasse Ottosson

Möten/rådgivning sker digitalt eller via telefon om inget annat avtalas. Detta stöd, förstärkt rådgivning, är möjligt genom kommunal samverkan och Region Gävleborg.

Välkomna att höra att höra av dig till oss om du vill boka en rådgivning via mail: info@narljus.se  eller telefon: 0651 – 188 00