Trafikverket ställer ut förslag till vägplan för väg 84 Ljusdal mellan 10 december 2018 och 28 februari 2019 för allmänhetens granskning.

Handlingarna finns att ta del av hos Ljusdals kommun, på kommun huset (Norra Järnvägsgatan 21), på entréplanet samt plan 4  hos Plan och Bygg.

Synpunkter på förslag till vägplan skickas senast den 28 februari 2019 i brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post: investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer 2016/104006.

Mer information finns hos Ljusdals kommun och hos Trafikverket.