Den nya livsmedelsupphandlingen är nu genomförd för hela länet. Där motivet från alla deltagande kostchefer på kommunerna har varit en önskan om fler lokalt upphandlade livsmedelsproducenter. I Ljusdals kommun har fyra företagare kommit med. Två av producenter Tura gård och LG Bergelin har fått förnyat kontrakt och helt nya är livsmedelsproducenter Lotta-Boden samt Björs potatis. Upphandlingen börjar gälla september 2018 och är ett treårigt kontrakt.

 

I hela länet ingår 20 livsmedelsproducenter vilket är en ökning med 35 % fler producenter, i jämförelse med den som gäller idag för Ljusdals kommun.

 

Vill du veta mer om upphandlingen kan du kontakta Inköp Gävleborg och Matvärlden.