Ställer dina kunder mer krav på ditt miljöarbete?

Har du funderingar på att anpassa din verksamhet mer klimatsmart?

Miljö- & klimatdagen 2018 på NärLjus kommer att ge svar på följande frågeställningar:
  • Hur en energikartläggning kan spara pengar för ditt företag?
  • Vilka olika företag finns det lokalt som kan hjälpa ditt företag?
  • Vilka stöd och finansieringsmöjligheter finns det för företag?
 
På plats hos NärLjus torsdag den 19 april finns representanter från Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Ljusdals kommun som kan berätta vad de har att erbjuda företag.
 
Agenda för dagen
  • kl 11 Information från aktörerna
  • kl 12 Buffelunch
  • kl 13 Möjlighet att boka enskilda möten med aktörerna på plats
 Välkommen