Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Ett antal tips och råd på åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna av den rådande situationen i samband med covid-19 finns samlad på Ljusdals kommuns hemsida.